คู่สร้างคู่สม : Koosangkoosom

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
เจ้าของกระทู้: DDD

✿✿วิธีอัพโหลดภาพลงเวปบอร์ดด้วย VDO และกรอบสวยๆ✿✿ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 28-5-2012 13:39:01 |แสดงทั้งหมด
<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/wyzli.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/wyzli.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/qBvqX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/yl6ah.jpg bgColor=#FFFF00 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 28-5-2012 15:30:20 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=8 background=http://i.imgur.com/g72Dl.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rCWMm.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rgovC.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rCWMm.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rgovC.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/fqsHg.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/vPiAA.jpg bgColor=#990099 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 28-5-2012 15:31:33 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/7C83S.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/OynlA.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/dcUtb.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/OynlA.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/dcUtb.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/7C83S.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/vWwjv.jpg bgColor=#CCCCCC align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 28-5-2012 15:32:41 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/2NBJ0.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GS9k2.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpgalign=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GS9k2.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/2NBJ0.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/J8Qrb.jpg bgColor=#FF0066align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 28-5-2012 15:33:46 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg bgColor=#FF0066align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.02%

โพสต์เมื่อ 10-7-2012 23:58:55 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ModEx เมื่อ 11-7-2012 00:29ขอเอ็กซ์ทดลองใส่กรอบหน่อยน๊าเพื่อน

รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.02%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 00:35:18 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย ModEx เมื่อ 10-7-2012 23:58
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ModEx เมื่อ 11-7-2012 00:29

ทำไม่ผ่านต้องเข้าไปศึกษาวิธีการใส่กรอบภาพในบล็อคไหนของตุ๋ยจ๊ะ เอ็กซ์หาไม่เจอเลยจ่ะ ช่วยบอกแบบคร่าวๆก็ได้จ่ะเพื่อน ขอโทษต้องขอรบกวนหน่อยน๊า{:4_98:}
รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Rank: 6Rank: 6

อัพเกรด  41.45%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 02:00:44 |แสดงทั้งหมด
ดีจ้าพี่ ตุ๋ย ปักมุดกระทู้ไว้ได้ไหม เพราะนาเดียเพิ่งลงรูปเป็น :Dแล้วก็มาเจอนี้อีก ปวดหัวเจ๋งๆๆๆ :Q:Qเดี๋ยวอีก สองเดือนแวะมาส่งงานจ๊ะ;P
[url=][/url]

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 02:26:12 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DDD เมื่อ 11-7-2012 02:33
ต้นฉบับโพสต์โดย ModEx เมื่อ 11-7-2012 00:35
ทำไม่ผ่านต้องเข้าไปศึกษาวิธีการใส่กรอบภาพในบล็อคไ ...

ดีจ้าเอ๊กซ์
กรอบใช้ได้แค่ที่บล็อคจ้าที่รักที่เวปบอดใช้ได้แค่กรอบสีๆแบบนี้จ้า


ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 02:42:42 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DDD เมื่อ 11-7-2012 02:49
ต้นฉบับโพสต์โดย nadia เมื่อ 11-7-2012 02:00
ดีจ้าพี่ ตุ๋ย ปักมุดกระทู้ไว้ได้ไหม เพราะนาเดียเพิ่ ...


ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.05%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 02:53:47 |แสดงทั้งหมด
เข้ามาชมฝีมือ เเละเวาะมาอวยพรให้เดินทางปลอดภัย นะค่ะ {:4_95:}

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 03:05:17 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย คนใต้ เมื่อ 11-7-2012 02:53
เข้ามาชมฝีมือ เเละเวาะมาอวยพรให้เดินทางปลอดภัย นะค่ ...

ขอบคุณค่ะยุ่งมากตอนนี้บ้านรกไปด้วยกระเป๋า
เช็ดหน้าต่างวันละบานเพราะอยากกลับมาเจอบ้านสะอาดๆๆๆๆๆเลยต้องทำความสะอาดมากหน่อยก่อนไปค่ะ

แพ้คกระเป๋าแล้วได้4ใบยังต้องแพ็คอีกสามใบเพราะรอของฝากค่ะป้าคนใต้ฯ

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.02%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 04:48:02 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย DDD เมื่อ 11-7-2012 02:26
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DDD เมื่อ 11-7-2012 02:33

เหรอจ๊ะเพื่อน  ขอบคุณมากน๊าที่อุตส่าห์เข้ามาบอกทั้งที่ไม่ค่อยมีเวลา ถ้าเพื่อนไม่บอกเอ็กซ์ไม่รู้นะเนี่ย โง่อีกแล้วเจ้าเอ็กซ์เอ๋ย{:4_85:}  ขอบคุณจริงๆเลยจ้าเพื่อนอยากถามเพื่อนอีกว่ากรอบสีที่ใช้กับเวปบอร์ดมีวิธีลงอย่างไรตรงไหนจ๊ะ และกรอบสวยๆใช้ในบล็อคลงอย่างไรมดเอ็กซ์งงสุดๆ:dizzy: ถ้ามีเวลาช่วยแนะนำหน่อยน๊าและไม่ว่างไม่เป็นไรไม่ซีเรียสหรอกน๊าเพื่อน เข้าใจคนจะกลับบ้านจ้า:victory::kiss::kiss:
รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 17:54:17 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย ModEx เมื่อ 11-7-2012 04:48
เหรอจ๊ะเพื่อน  ขอบคุณมากน๊าที่อุตส่าห์เข้ามาบอกทั้ ...

จ้าเอ๊กซ์เย็นๆจะบอกวิธีวางโค๊ดกรอบที่บล็อกนะจ้ะ

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.02%

โพสต์เมื่อ 11-7-2012 18:02:24 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย DDD เมื่อ 11-7-2012 17:54
จ้าเอ๊กซ์เย็นๆจะบอกวิธีวางโค๊ดกรอบที่บล็อกนะจ้ะ ...

จ้าเพื่อนขอบคุณมากเลยน๊า:kiss::kiss:
รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 11-9-2012 22:41:42 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย ModEx เมื่อ 11-7-2012 18:02
จ้าเพื่อนขอบคุณมากเลยน๊า

กลับมาเยอรมันแล้วเดี๋ยวจะทำวิธีวางกรอบให้จ้า

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.02%

โพสต์เมื่อ 12-9-2012 04:13:18 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย DDD เมื่อ 11-9-2012 22:41
กลับมาเยอรมันแล้วเดี๋ยวจะทำวิธีวางกรอบให้จ้า ...

ขอบคุณมากน๊าเพื่อนตุ๋ย:kiss::kiss:
รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Rank: 4

อัพเกรด  20%

โพสต์เมื่อ 8-11-2012 09:34:53 |แสดงทั้งหมด
ขอบคุณครับ..
<strong>วันนี้สำคัญสุด อดีตฉุดไม่ได้ อนาคตยังอีกไกล

Rank: 4

อัพเกรด  96%

โพสต์เมื่อ 9-11-2012 19:36:44 |แสดงทั้งหมด
ขอบคุณนะคะคุณตุ๋ย ใจดีตลอดกาล ต้องลองเนาะถึงจะรู้ ขอบคุณหลายๆ
วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง

โพสต์เมื่อ 1-4-2013 22:40:49 |แสดงทั้งหมด
แค่ตั้งกระทู้ยังทำไม่ได้เลยค่ะ >_<

Rank: 8Rank: 8

อัพเกรด  0.13%

โพสต์เมื่อ 1-4-2013 22:44:11 |แสดงทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย rockyheart เมื่อ 1-4-2013 22:40
แค่ตั้งกระทู้ยังทำไม่ได้เลยค่ะ >_

ไม่เป็นไรจ้าเข้ามาลองมาหัดตั้งกระทู้แปะภาพบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้เองจ้าไม่ยากหรอกน๊า
เพื่อน (0)

Archiver|คู่สร้างคู่สม : Koosangkoosom

GMT+7, 22-11-2017 23:54 , Processed in 0.067670 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP